قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

در این بخش، به مختصری از اصلی ترین موارد قوانین و مقررات همتا تعمیر اشاره می کنیم.

پس از طی مراحل عیب یابی دستگاه، اطلاعات لازم در مورد نوع مشکل و هزینه تعمیرات به اطلاع کاربر می رسد.

عملیات تعمیر، تنها در صورت رضایت کامل کاربر آغاز خواهد شد.

در طی مراحل تعمیر، نیازی به تماس های مکرر کاربر با همتا تعمیر نبوده و در صورت لزوم، همکاران ما با کاربر تماس می گیرند.

پس از پایان مراحل تعمیر، همکاران ما طی تماس با کاربر، وی را از وضعیت نهایی محصولش مطلع می سازند.

چنانچه در هریک از مراحل عیب یابی و تعمیر، کاربر قصد ادامه روند کار را نداشته باشد، تعمیرات متوقف شده و محصول به کاربر تحویل داده می شود.

در صورت نیمه کاره ماندن مراحل تعمیر به درخواست کاربر، هزینه عیب یابی از وی دریافت می گردد.